O společnosti

Družstvo hospodaří na 273ha orné půdy a 55ha luk.

Hlavní zaměření družstva je prodej mléka z živočišné výroby a k tomu přizpůsobená rostlinná výroba + služby zemědělskými stroji.

Stav zvířat

Krávy 210 ks
Jalovice 75 ks
Býci 44 ks
Telata 102 ks
Jalovice březí 51 ks

Rostlinná výroba

Pšenice 60 ha
Ječmen 46 ha
Oves 2 ha
Tritikale 15 ha
Řepka 20 ha
Jetel 70 ha
Kukuřice 60 ha


Služby

  • Sklizeň obilovin a řepky
  • Setí kukuřice
  • Lisování sena a slámy
1.jpg, 96kB 1.jpg, 96kB